Jokaisella demonillakin
on sydän.

JANNE PASSINIEMI – MENTORI JA HOITAJA 

sisäinen vapaus | oma potentiaali | elävät ihmissuhteet

Maailma kaipaa rakkautta!

Jokaisella demonillakin on sydän!

Jokainen sisäinen osamme haluaa tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi.

Jannen työskentelyssä korostuvat läsnäolo, myötätunto, kunnioitus, kehollisuus ja intuitio. Hän haluaa ennen kaikkea olla ihminen ihmiselle ja kohdata asiakkaansa sellaisessa autenttisuuden tilassa, missä esitystä ei tarvita. Hän kutsuu asiakastaan näyttäytymään sellaisena kuin on, henkisesti riisuttuna, ilman maskeja ja titteleitä, ja rohkeasti laajentamaan ymmärrystään itsestään ja siitä millaisia uskomuksia, malleja ja kasvukohtia hän kantaa sisällään.

Asiakkaani kertovat

"Jannen hoidossa minulla tuli olo, että tulin kohdatuksi ja hän oli koko hoidon ajan läsnä. En tiedä, milloin olisin itkenyt niin kovasti toisen ihmisen edessä. Se tuntui todella vapauttavalta.

Aikaisemmin minun on ollut vaikea tuntea tai tunnistaa tai ehkä sallia vihaa itsessäni tai ilmaista omia rajojani vahvasti. Uskon, että hoidoilla ja kehollisten lukkojen vapautumisella oli vaikutusta myös näihin asioihin"

Nainen, 30

Hoidot

Rauha

Hengitys

Tunne

Hoidot

Jannen kehotyöskentelyn keskiössä on ihmisen trauma- ja tunnekeho. Hänen kosketuksessa ja läsnäolossa tuntuu vahva kannattelu, hyväksyntä, herkkyys sekä rakkaudellinen intentio. Yhdessä ne luovat vastaanottajalle syvän turvan tunteen, jossa kehoon pakkautuneet tunteet saavat luvan vapautua ja tulla ilmaistuksi.

LUE LISÄÄ

Valmennukset

hyväksyminen

laajentuminen

Autenttisuus

Valmennukset

Valmennuksessani tulee ilmi laaja-alainen näkemys ihmisenä olemisen potentiaalista sekä syvä hyväksyminen sen tiellä olevista haasteista. Näiden molempien äärelle haluan kutsua kädestä pitäen jokaisen, joka haluaa suunnata polkunsa lähemmäksi omaa itseä ja kohti omaa totuutta.

 Autan sinua tutustumaan juuri sinuun, oppimaan itsestäsi ja hyväksymään täydemmin sen, mitä olet nyt ja mistä olet tullut, hankaluuksineen ja vahvuuksineen. Kun olemme työskennelleet niin, että lopulta voimme hyväksyvästi katsoa elämäämme taakse päin, silloin on kevyempää ja selkempää ottaa askel myös eteen päin.

Lue lisää

Janne passiniemi

 luova, luotettava, salliva, rohkea ja turvallinen

Janne Passiniemi

Janne on työpaja- ja retriittiohjaaja, parantaja, seksuaali- ja parisuhdevalmentaja, sekä henkisen kasvun mentori. Hän on myös de-armouring- ja muiden tantristen hoitojen kouluttaja ja ammattilainen, sekä jäsenkorjaaja kymmenen vuoden kokemuksella. Janne on myös aviopuoliso, rakastaja, suurperheen isä ja isäpuoli, sekä kaikenlaisen inhimillisyyden ymmärtäjä. Oman kokemuksen ja työnsä puolesta hänelle on kertynyt laaja ymmärrys ihmisten haasteista niin henkilökohtaisessa kuin parisuhde-elämässä.

Lue lisää