Palvelut

Valmennukset, kurssit ja hoidot

 

Valmennus on osa ihmisenä kasvamisen ja kehittymisen prosessia.

Valmennus, henkinen valmennus, elämäntaitovalmennus, tai mitä nimeä siitä haluaakaan käyttää, auttaa ihmistä löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämän pulmakohtiin. Valmentaja auttaa ihmistä tunnistamaan paremmin omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Valmentajana toimin sinun kanssakulkijana, sparraajana ja henkisenä tukena. Työskentelyssäni on paljon terapeuttisia elementtejä sen kuitenkaan olematta varsinaisesti terapiaa. Autan yksilöitä kehittämään taitoja ja strategioita, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteitaan ja parantamaan hyvinvointiaan eri elämän alueilla.

Haluatko lukea aiheesta lisää? 

LATAA PDF

Eletyn elämän kokemukset lapsuudesta lähtien liittyvät osaksi identiteettiämme.

Ne kiinnittyvät mieleen ja itsetuntoon uskomuksina ja toimintamalleina. Uskomukset itsestämme voivat olla kannustavia ja eteenpäin vieviä, tai ne voivat olla rajoittavia uskomuksia, rajoittavia oman elämäsi ja hyvinvointisi, oman luonnollisen ja aidon olemuksesi kannalta. Rajoittaviin uskomuksiin liittyy usein monenlaisia pelon ja häpeän aiheita ja ne voivat vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti elämän valintatilanteisiin ja koko elämänpolun muotoutumiseen.

Rajoittavien uskomusten, häpeän, pelkojen ja muiden varjopuoliemme tutkiminen ja sanallistaminen on erityisen tärkeää uskomusten muuttamisessa, ja hyväksynnän saaminen joltain toiselta ihmiseltä näille puolille kannustaa vapautumaan niistä. Varjopuolien hellävarainen tarkastelu ja valon eli ymmärryksen ja hyväksynnän tuominen näihin hämäriin kohtiin luo tilaa ja vapautta sisäiseen olemukseen.

Matkan tekoa tässä hetkessä

Yleensä valmennuksessa voidaan asettaa yhdessä intentioita, teemoja tai tavoitteita valmennukselle, mutta samaan aikaan se on matkan tekoa tässä hetkessä ja tarpeen mukaan menneiden kokemusten läpi käymistä.

On hyvä purkaa menneisyyden painolastia, jotta matka eteenpäin kävisi kevyemmin. Valmentajana minun ensisijainen tehtäväni on erilaisin tavoin auttaa sinua auttamaan itse itseäsi - auttaa sinua löytämään sinulle oikeat vastaukset sisältäsi.

Voit hyötyä valmennuksesta esimerkiksi aiheissa kuten

  • Itsetuntemus, omanarvontunto ja henkinen kasvu
  • Parisuhteet, niissä onnistuminen ja kasvaminen
  • Elinvoimaisuus, henkinen hyvinvointi
  • Seksuaalisuus ja seksi
  • Tunnetaidot ja kehoyhteys
  • Kommunikaatio, itseilmaisu
  • Elämäntavat, ravitsemus ja liikunta
  • Merkityksellisyys, oma potentiaali, tarkoitus, urakehitys
  • Ahdistus, masennus, henkiset haasteet
  • Stressinhallinta ja elämästä nauttiminen

Asiakkaaltani

"tunteeni ovat sallittuja, minä olen sallittu ja hyväksytty"

Näkökulmia, inspiraatiota ja voimavaroja valmennuksesta

Käytän työssäni erilaisia työkaluja, jotka ammentavat kehotyöskentelystä, varjotyöstä, positiivisesta psykologiasta, tantrasta ja terapeuttisesta tilanpidosta. Valmennus sisältää usein sekä keskustelua että harjoituksia.

Ratkaisukeskeisyys, omien voimavarojen tunnistaminen ja rajoittavien uskomusten “uudelleenohjelmointi” erilaisin harjoituksin ja valmennusmenetelmin voivat tuoda sinulle lisää näkökulmia ja inspiraatiota ja ennen kaikkea voimavaroja muokata asenteitasi ja elämän sisältöä sellaiseksi, joka palvelee sinun hyvinvointiasi ja auttaa muovaamaan elämästäsi ja itsestäsi juuri sinun näköisen.

Asiakkaalta

"Jannen sydämellisyys ja vahva maskuliinisuus on kyseenalaistamatontA"

De-armouring

De-armouringhoito tehdään lempein, mutta vaikuttavin ottein ja hyvässä kommunikaatiossa vastaanottajan kanssa. Kehoa hoidetaan muun muassa faskiaa, eli sidekudosta, rentouttamalla. Asiakasta ohjataan hengittämään siten, että myös hermosto saa rentoutua ja keho tulee vastaanottavaiseksi hoitoa ajatellen. Hoidon keskiössä oleva rakkaudellinen tilanpito tarkoittaa sitä, että kunnioittaen hyväksytään kaikki se, mitä asiakkaassa herää tai nousee pintaan hoidon aikana.

De-armouring-hoidoissa kiinnitetään usein huomiota myös herkempiin kehon osiin, kuten palleaan, kaulaan ja lantioon. Nämä alueet ovat usein emotionaalisesti latautuneita ja myös niitä alueita, jotka helposti “säikähtävät” ja jännittyvät kokiessamme pelkoa tai jonkinlaista uhkaa.

Haluaisitko lukea aiheesta lisää?

Lataa pdf

Tantrinen hieronta

Tantrinen hieronta on monipuolinen ja intiimi kosketushoito ja siinä voidaan valita erilaisia lähestymistapoja aina asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaan.

Tantrinen hieronta on luova kenttä, joka avaa vastaanottajalle mahdollisuuden tutkia suhdettaan omaan kehoyhteyteen, kykyyn vastaanottaa, turvan tunteeseen ja antautumiseen, aistikkuuteen, nautintoon ja seksuaalisuuteen.

Otteet ja kosketus voivat olla kevyttä, pehmeää ja rauhallista, tai voimakasta, painavaa ja herättelevää. Joskus hoidoissa voidaan myös yhdistellä erilaisia kosketuksen tapoja. Kaikki hoidot aloitetaan aina sellaisesta kosketuksesta, jonka tarkoitus on rentouttaa kehoa ja hermostoa, herättää aistit ja auttaa unohtamaan päivän huolet.

Tantrinen hieronta voi auttaa ihmistä löytämään tiensä lähemmäksi omaa nautintoa ja seksuaalisuutta, mutta sen tarkoitus ei ole pelkästään saada aikaan seksuaalinen huippukokemus. Tällainen hoito voi myös auttaa parantamaan seksuaalista itsetuntoa ja auttaa käsittelemään seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai traumaan liittyviä tunteita. Tarjoamani tantrinen hieronta voi siis olla myös de-armoroivaa, eli tunne- ja traumakehoa purkavaa.

Huomioithan, että en tarjoa seksipalveluita, vaikka jotkin hoidoista voivat tapahtua seksuaalisuuden ja nautinnon äärellä.

Haluaisitko lukea aiheesta lisää?

Lataa pdf

Asiakkaaltani

"puhtaasta tilasta syntyvä kosketus oli vapauttavaa"

Faskiahoito

Faskiahoito on tulossa osaksi Janne Passiniemen palveluvalikoimaa pian! Pysy kuulolla! 

 

Kurssit

Janne on ohjannut paljon erilaisia kursseja aina festivaalityöpajoista vuoden pituisiin kasvuretriitteihin. Työpajat ja retriitit avaavat väylän käytännön harjoitteisiin ryhmäprosessin tukemana. Jannen turvallisessa ohjauksessa syntyvä tunnelma tarjoilee kulloinkin käsiteltävät teemat osallistujille hellästi, mutta tuntuvasti, aina omakohtaisuutta vaalien. Hänellä on taito lempeästi haastaa ja olla hyväksyvä samanaikaisesti.

Jannelle henkilökohtaisesti tärkeitä ja inspiroivia aiheita ovat muun muassa turvan ja rakkauden vaaliminen ja lisääminen, sekä voiman ja herkkyyden ominaisuuksien välinen dynamiikka sisäisessä kokemuksessa. Hän on ohjannut työpajoja myös häpeästä, seksuaalisuudesta, sekä omista rajoista ja haluista.

Harjoitukset toimivat instrumentteina, joiden avulla osallistujat voivat tutkia omaa henkilökohtaista suhdettaan harjoitusten sisältämiin teemoihin. Aina voi oppia itsestään jotain uutta. Näkyväksi tuleminen itselle ja toisille lisää rohkeutta olla autenttinen sinä myös muualla maailmassa.

“Minulle työpajoissa ja kursseilla on tärkeää, että kaikki osallistujat kokevat olevansa hyväksyttyjä sellaisena kuin ovat. Minulle on myös erityisen tärkeää, että osallistujat kokevat olevansa turvallisessa paikassa työpajoissani. Rakkaudellinen tilanpito ja läsnäolo, sekä ”vaikeiden” aiheiden normalisointi ovat elementtejä, jotka ovat esillä ohjaajan työssäni.”

Hinnasto

 P A L V E L U           K E S T O / H I N T A


 De-armouring hoito     150min / 180€


 Tantrinen hieronta       150min / 180€


 Parisuhdevalmennus   120min / 180€


 Yksilövalmennus             90min / 90€


 Faskiahoito                     120min / 120€


 MAHDOLLISUUS ILMAISEEN KARTOITUSPUHELUUN!

Varaa hoito


P A K E T T I H I N N A T


 De-armouring hoito   3x 150min/495€  
                                        5x 150min/775€


 Tantrinen hieronta      3x 150min/495€
                                         5x 150min/775€


 Parisuhdevalmennus  3x 120min/480€
                                         5x 120min/750€


 Yksilövalmennus           3x 90min/240€
                                          5x 90min/380€


 Faskiahoito                    3x 120min/320€
                                         5x 120min/520€


Varaa hoito